Parthenios & Tanıtım

Hakkımızda

"PARTHENİA"dan Bartın'a dönüşen adın kaynağı "PARTHENİOS"dur.Bartın Irmağının antik çağdaki adı olan Parthenios;Yunan mitolojisinde,Tanrıların Babası OKENAUS’un çocukları olan yüzlerce tanrıdan birisi ve "Sular Tanrısısı" dır.”Sular İlahı veya Muhteşem Akan Su “anlamlarına gelir.Bir başka anlamı da Genç Kızlar için Koro Türküleri “…"Genç Bakire" ise, Tanrıça Athena'nın bir sıfatı… Antik çağda Partheniosadı verilen Bartın Irmağının kenarında kurulan Bartın Kentinin PARTHENİA adıyla anıldığı ve zamanla Bartın'a dönüştüğü yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır.